Chính sách quyền riêng tư

I. Nguyên tắc chung

 1. Chính sách quyền riêng tư (“Chính Sách Quyền Riêng Tư”) mô tả cách thức phòng khám Winmedic thu thập, tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng, xử lý, tiết lộ, chia sẻ và bảo đảm an toàn Thông Tin Khách Hàng của tổ chức, cá nhân.
 2. Thông Tin Khách Hàng” là bất kỳ thông tin, dữ liệu nào có thể được sử dụng để nhận dạng Khách Hàng hoặc dựa vào đó mà Khách Hàng được xác định, chẳng hạn như tên, quốc tịch, số điện thoại, sở thích cá nhân, địa chỉ email, hình ảnh, lịch sử truy cập, hành trình khách hàng, hồ sơ bệnh án/sức khỏe.
 3. Khách Hàng đã đọc, hiểu, đồng ý với nội dung của Chính Sách Quyền Riêng Tư. Tại từng thời điểm, Winmedic có thể sửa đổi, bổ sung, hoặc cập nhật Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Winmedic đăng tải Chính Sách Quyền Riêng Tư được sửa đổi, bổ sung hoặc cập nhật trên website của Winmedic. Việc Khách Hàng tiếp tục truy cập, sử dụng các Dịch Vụ được hiểu là Khách Hàng đồng ý với nội dung Chính Sách Quyền Riêng Tư sửa đổi, bổ sung, hoặc cập nhật đó.
 4. Chính Sách Quyền Riêng Tư này bao gồm các nội dung sau:

4.1. Thông Tin Khách Hàng được Winmedic thu thập

4.2. Cách thức Winmedic bảo vệ Thông Tin Khách Hàng

4.3. Cách thức Winmedic sử dụng Thông Tin Khách Hàng

4.4. Cách thức Winmedic chia sẻ Thông Tin Khách Hàng

4.5. Truy cập và lựa chọn

4.6. Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi

II. Thông tin khách hàng được Winmedic thu thập

Winmedic thu thập Thông Tin Khách Hàng trong quá trình cung cấp Dịch Vụ cho quý khách.

Dưới đây là các loại thông tin được Winmedic thu thập:

 1. Winmedic thu thập bất kỳ thông tin nào khách hàng cung cấp liên quan đến Dịch Vụ trong quá trình tiến hành những hoạt động như (i) sử dụng Dịch Vụ hoặc thử nghiệm lâm sàng do Winmedic thực hiện; (ii) thực hiện đăng ký mở tài khoản, đăng nhập, tương tác với các Kênh của Winmedic; (iii) tham gia các hội thảo, sự kiện khách hàng, cuộc thi, trò chơi, cuộc khảo sát/điều tra hoặc sự kiện khác do Winmedic tổ chức;
 2. Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ, chính xác và cập nhật nhất nhằm đảm bảo quyền lợi của Khách Hàng theo quy định của việc sử dụng dịch vụ tương ứng. Winmedic không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách Hàng cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ theo quy định của Dịch Vụ.
 3. c) Với những Khách Hàng chưa đủ 18 tuổi, vui lòng đảm bảo đã có đầy đủ sự đồng ý và chấp thuận của cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp đối với việc cung cấp các Thông Tin Khách Hàng cho Winmedic; cha, mẹ hoặc người đại diện sẽ chịu ràng buộc bởi Chính Sách Quyền Riêng Tư này và chịu trách nhiệm đối với hành vi của Khách Hàng. Winmedic có quyền từ chối Khách Hàng tiếp cận Kênh của Winmedic hoặc cung cấp các Dịch Vụ có liên quan trong trường hợp có căn cứ rằng Khách Hàng chưa đủ 18 tuổi chưa có được sự đồng ý và chấp thuận nói trên từ cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp.
 4. d) Trong trường hợp Khách Hàng cung cấp thông tin bất kỳ của bên thứ ba, Khách Hàng cam đoan và bảo đảm rằng đã có được sự đồng ý và chấp thuận của bên thứ ba đó đối với việc cung cấp thông tin cho Winmedic và đối với việc Winmedic sử dụng các thông tin đó theo cách thức và quy định tại Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Winmedic sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bên thứ ba trong trường hợp Khách Hàng cung cấp thông tin mà chưa được sự đồng ý hoặc chấp thuận của bên thứ ba đó. Trong trường họp này, Khách Hàng sẽ chịu mọi trách nhiệm phát sinh từ hành vi cung cấp thông tin gây ra, bao gồm cả việc giải quyết, bằng chi phí của Khách Hàng, bất kỳ khiếu nại/khiếu kiện nào của bên thứ ba đối với Khách Hàng và/hoặc Winmedic, bồi hoàn cho Winmedic bất kỳ khoản tiền nào mà Winmedic phải trả cho bên thứ ba, nếu có, liên quan đến khiếu nại/khiếu kiện nêu trên.
 5. Thông tin tự động:Winmedic tự động thu thập một số loại thông tin nhất định khi Khách hàng tương tác với Dịch Vụ.

Winmedic có quyền thu thập thông tin, dữ liệu liên quan đến hoạt động mà Khách Hàng thực hiện trong khuôn khổ Dịch Vụ, bao gồm như: không giới hạn ở thông tin, dữ liệu về các bên cung cấp dịch vụ, hàng hóa cho Khách Hàng, thông tin giao dịch mà Khách Hàng thực hiện (loại hàng hóa, dịch vụ, địa điểm, thời gian giao dịch), phương thức thanh toán (không lưu giữ các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán được sử dụng cho việc thanh toán bao gồm số thẻ chi tiết, số CVV hoặc mã số xác thực khác có giá trị pháp lý tương đương), các trang mà Khách Hàng truy cập vào kênh của Winmedic và các ứng dụng di động, số lần truy cập, phản hồi, tên tệp, phiên bản và nhận dạng quảng cáo và các thông tin liên quan khác (nếu có).

 1. Thu thập và sử dụng cookies
 2. a) Winmedic sử dụng cookie, pixel và các công nghệ tương tự khác (gọi chung là “cookie”) để nhận diện trình duyệt hoặc thiết bị của Khách hàng, tìm hiểu thêm về sở thích, cung cấp cho Khách hàng các tính năng và dịch vụ thiết yếu và cho các mục đích bổ sung.
 3. b) Nhận diện Khách hàng khi đăng nhập sử dụng Dịch Vụ của Winmedic. Điều này cho phép Winmedic cung cấp cho khách hàng các đề xuất, hiển thị nội dung được cá nhân hóa và cung cấp các tính năng và dịch vụ tùy chỉnh khác.
 4. c) Lưu tâm đến các tùy chọn mà Khách hàng đã chấp thuận. Điều này cho phép Winmedic tôn trọng những điều Khách hàng thích và không thích, chẳng hạn như ngôn ngữ và loại dịch vụ mà quý khách lựa chọn.
 5. d) Tiến hành nghiên cứu và phân tích để cải thiện Dịch Vụ của Winmedic.
 6. e) Ngăn chặn hành vi gian lận.
 7. f) Cải thiện an ninh
 8. g) Cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo, có liên quan đến sở thích của Khách hàng trên các trang web của Winmedic và trang web của bên thứ ba.
 9. h) Đo lường và phân tích chất lượng của các Dịch Vụ.
 10. i) Cookie cho phép Khách hàng tận dụng một số tính năng cần thiết của Winmedic.
 11. j) Quý khách có thể quản lý cookie trình duyệt bằng việc cài đặt trình duyệt của mình. Tính năng ‘Trợ giúp’ trên hầu hết các trình duyệt sẽ cho quý khách biết cách ngăn trình duyệt chấp nhận các cookie mới, cách trình duyệt thông báo cho Khách hàng khi nhận được cookie mới, cách tắt cookie và khi cookie hết hạn. Nếu Khách hàng tắt tất cả cookie trên trình duyệt của mình, Winmedic sẽ không thể chuyển cookie sang trình duyệt của Khách hàng. Tuy nhiên, nếu Khách hàng làm điều này, Khách hàng có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn mỗi khi truy cập lại trang web và một số tính năng và dịch vụ có thể không hoạt động.
 12. Thông tin từ các nguồn khác:Winmedic có thể thu thập thông tin về Khách hàng từ các nguồn khác, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ, đối tác và các nguồn công khai có sẵn.

III. Cách thức Winmedic bảo vệ Thông Tin Khách Hàng

 1. Tại phòng khám Winmedic, bảo mật là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Mọi Thông Tin Khách Hàng đều được lưu giữ và bảo mật theo quy định của pháp luật và Chính Sách Quyền Riêng Tư này.
 2. Khi thu thập dữ liệu, Winmedic sẽ nỗ lực tối đa trong phạm vi cho phép để thực hiện việc lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Khách Hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa, các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.
 3. Các thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng do các tổ chức tài chính phát hành được Winmedic bảo vệ với nguyên tắc không lưu giữ các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán (số thẻ, họ tên, số CVV hoặc mã số xác thực khác có giá trị pháp lý tương đương) trên hệ thống của Winmedic.
 4. Khách Hàng tuyệt đối không sử dụng các công cụ, chương trình hay biện pháp nào khác để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của bất kỳ Dịch Vụ nào, cũng như thực hiện bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của Winmedic, cũng như các các hành vi phạm pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp Winmedic phát hiện Khách hàng có hành vi vi phạm, Winmedic có quyền chuyển thông tin về hành vi vi phạm cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.
 5. Khách hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản, mật khẩu hay các phương thức xác thực (vd: OTP) truy cập trên các website, ứng dụng, phần mềm và các công cụ khác (nếu có).
 6. Winmedic lưu trữ Thông Tin Khách Hàng để đảm bảo cho Khách hàng khả năng sử dụng liên tục các Dịch Vụ, và lưu trữ trong thời hạn cần thiết để thực hiện được các Mục Đích, hoặc theo quy định của pháp luật (bao gồm cả cho mục đích thuế và kế toán), hoặc để thực hiện các công việc khác khi đã thông báo trước cho quý khách. Thời gian Winmedic lưu giữ Thông Tin Khách Hàng cụ thể khác nhau tùy thuộc vào Mục Đích.

IV. Cách thức Winmedic sử dụng Thông Tin Khách Hàng

Winmedic sử dụng Thông Tin Khách Hàng để vận hành, cung cấp và cải thiện Dịch Vụ cho các mục đích (“Mục Đích”) bao gồm:

1.Cung cấp Dịch Vụ: Winmedic sử dụng Thông Tin Khách Hàng để:

 1. a) Cung cấp Dịch Vụ và xử lý các giao dịch liên quan đến Dịch Vụ, bao gồm đăng ký và thanh toán;
 2. b) Đề xuất Dịch Vụ mà Khách hàng có thể quan tâm, nhận diện sở thích của Khách hàng và cá nhân hóa trải nghiệm của Khách hàng với Dịch Vụ;
 3. c) Xác nhận các giao dịch và thực hiện các khoản thanh toán;
 4. d) Tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản Khách Hàng, xác minh danh tính Khách Hàng;
 5. Đo lường, hỗ trợ và cải thiện Dịch Vụ:Winmedic sử dụng Thông Tin Khách Hàng để đo lường việc sử dụng, phân tích hiệu suất, sửa lỗi, cung cấp hỗ trợ, cải thiện và phát triển Dịch Vụ.
 6. Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý:Winmedic có nghĩa vụ pháp lý để thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ Thông Tin Khách Hàng của Khách hàng trong một số trường hợp nhất định, bao gồm khi được yêu cầu, tư vấn, đề nghị hoặc đòi hỏi bởi các cố vấn pháp lý hoặc bất kỳ quy định pháp luật, hoặc yêu cầu của chính phủ hay các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc nước ngoài, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo theo quy định pháp luật về khuyến mại, lưu trữ hồ sơ, kiểm toán, điều tra và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp.
 7. Liên lạc với quý khách:Winmedic sử dụng Thông Tin Khách Hàng để liên lạc với Khách hàng liên quan đến Dịch Vụ thông qua các kênh khác nhau (ví dụ: email, chat) và để trả lời yêu cầu của Khách hàng.
 8. Tiếp thị: Winmedic sử dụng Thông Tin Khách Hàng để tiếp thị và quảng bá Dịch Vụ, Winmedic có thể hiển thị quảng cáo Dịch Vụ dựa trên sở thích của khách hàng.
 9. Một số mục đích cụ thể cần sự đồng ý của quý khách:Winmedic có thể xin chấp thuận của Khách hàng về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng cho một mục đích cụ thể nào đó.

V. Cách thức Winmedic chia sẻ Thông Tin Khách Hàng

Thông tin về khách hàng là một phần quan trọng trong hoạt động của Winmedic, và Winmedic không bán Thông Tin Khách Hàng cho bên thứ ba. Winmedic chỉ chia sẻ Thông Tin Khách Hàng như được nêu dưới đây và trong phạm vi pháp luật cho phép.

 1. Thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật;
 2. Bảo vệ Winmedic và những người khác: Winmedic tiết lộ tài khoản và Thông Tin Khách Hàng khác khi Winmedic tin rằng việc đó là phù hợp để tuân thủ pháp luật, thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và thỏa thuận khác của Winmedic hoặc để bảo vệ quyền, tài sản, an ninh của Winmedic hoặc bất kỳ người nào khác. Các công việc nêu trên có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các Công ty và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
 3. Những trường hợp chia sẻ không phải xin chấp thuận: Theo quy định của pháp luật hiện hành, các Thông Tin Khách Hàng thuộc thông tin y tế của Khách hàng, theo quyết định của người chịu trách nhiệm của cơ sở khám bệnh chữa bệnh, có thể được Winmedic chia sẻ nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, chăm sóc, điều trị người bệnh giữa những người hành nghề trong nhóm trực tiếp điều trị cho người bệnh; hoặc cho một số đối tượng khai thác hồ sơ, bao gồm sinh viên thực tập, nghiên cứu viên, người hành nghề trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được mượn hồ sơ bệnh án tại chỗ để đọc hoặc sao chép phục vụ cho việc nghiên cứu hoặc công tác chuyên môn kỹ thuật; hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi

Hoạt động kinh doanh của Winmedic liên tục thay đổi và Chính Sách Quyền Riêng Tư này cũng có thể được sửa đổi. Quý khách nên truy cập và kiểm tra website của Winmedic thường xuyên để cập nhật những thay đổi gần nhất. Chính Sách Quyền Riêng Tư hiện tại của Winmedic áp dụng cho tất cả Thông Tin Khách Hàng và tài khoản Winmedic có về Khách hàng.

Nếu Khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về quyền riêng tư tại Winmedic, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp tất cả các câu hỏi. Khách hàng cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo số Hotline: 0917 086 003/ 02866 866 115.